Aby przeglądać tę stronę musisz zaakceptować przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Nabywca ma pełne prawo, aby składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego towaru.

2. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawna reklamacja powinna zawierać:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nadawcy

datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nadawcy

wszelkie okoliczności uzasadnienia reklamacji

zdjęcie uszkodzonego fragmentu przedmiotu

paragon lub fakturę potwierdzającą zakup

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostaje poinformowany drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie - termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.

4. Wymiary  podane na stronie mogą ulec nieznacznej zmianie. Zamieszczone zdjęcia ofert nie odzwierciedlają dokładnie kolorów i wykończeń. Wzornik kolorów i jego kolory uzależnione są od ustawienia kolorystyki monitorów Nabywców. A samo drewno to materiał naturalny posiadający swoją strukturę oraz nietypowe rysy, dzięki czemu każdy produkt  posiada swój unikalny charakter. Jego naturalne cechy mogą powodować różnice kolorystyczne w poszczególnych elementach produktu. Dyskoloryzacja wywołana naturalnymi cechami drewna nie daje powodu do reklamacji.

5. Nabywca, który dokonał zakupu w Sklepie  jest uprawniony w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia towaru przez podmiot realizujący dostawę do zwrotu zakupionych produktów, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres, pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie nienaruszonym. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania towaru na własny koszt na adres firmy. Wtedy gwarantowany jest zwrot kosztów. Zwroty nadesłane pocztą kurierską lub pocztą na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

 

ZWROTY 

 1. Nabywca ma pełne prawo do zwrotu zakupionego standardowego towaru, zgodnie z obowiozującym prawem (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.)

 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umówy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 4. Produkty do których naliczana jest dodatkowa opłata ze względu na zmiany wymiarów, dodatkowe elementy, zmiana uchwytów, wybór koloru itp. traktowany jest jako przedmiot niestandardowy.